महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 – (MAHATET 2021) अंतरिम निकाला बाबतचे प्रसिद्धीपत्रक

MahaTET Result
  महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) २०१९ दि. १९/०१/२०२० च्या परीक्षेमध्ये झालेल्या गैरप्रकारामुळे दाखल गुन्ह्यांच्या अनुशंगाने समाविष्ट उमेदवारांची संपादणूक रद्द करणे व शास्ती करणेबाबत

Leave a Reply