https://Mahatait.in

Mahatait

Browsing Category

MahaTAIT

MahaTAIT Previous Year Papers

MahaTAIT Previous Year Papers – Maharashtra TAIT Exam is going to conducted from 22nd February 2023 across Maharashtra State. Candidates who are going to appear for Maha TAIT Examination 2023 must know about exam pattern, Syllabus,

MahaTAIT Previous Year Paper / Practice Mock Test: महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमापनचाचणी…

महाराष्ट्र सरकारने शिक्षक भरतीसाठी 35,000 जागांसाठी नुकतीच अभियोग्यता चाचणी घेण्यासाठी जाहिरात प्रकाशित केलेली आहे. त्यामध्ये अंदाजे 10,00,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थी परीक्षा देणार असतील. खुप कमी वेळ असल्यामुळे अभ्यासापेक्षा मागील 2017