https://Mahatait.in

Mahatait

MahaTAIT Syllabus And Exam Pattern 2023 – महाराष्ट्र TAIT परीक्षेचा नमुना आणि अभ्यासक्रम – नवीन अभ्यासक्रम जाहीर

0

MahaTAIT Syllabus and Exam Pattern 2023 – From last 5 years there is No such Recruitment Process is carried out by Maha Tait. This year it is going to be conducted in February 2023 as per latest information. Those who really wants to pursue their career in Teaching filed must Know about Maha TAIT Exam 2023. Maharashtra TAIT Exam Pattern and Syllabus is covered in this section. We have try to give you all information required for Maha TAIT Exam 2022-23. So that you can prepare well for this exam. To become a teacher, now instead of TET, one has to pass ‘TAIT’. Download Maharashtra Tait Exam 2023 Exam Syllabus, Maha TAIT Syllabus and Exam Pattern 2023 at below :

Check Maha TAIT Exam 2023 Full Notification Here

यावर्षी महा TAIT फेब्रुवारी 2023 मध्ये घेण्यात येणार आहे. ज्यांना खरोखरच अध्यापनात आपले करिअर करायचे आहे त्यांनी महा TAIT परीक्षा 2023 बद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र TAIT परीक्षेचा नमुना आणि अभ्यासक्रम या विभागात समाविष्ट केला आहे. महा TAIT परीक्षा २०२२-२३ साठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. जेणेकरून तुम्हाला या परीक्षेची चांगली तयारी करता येईल. शिक्षक होण्यासाठी आता TET ऐवजी ‘TAIT’ उत्तीर्ण व्हावे लागेल. महाराष्ट्र TAIT परीक्षा 2023 परीक्षेचा अभ्यासक्रम, महा TAIT अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पॅटर्न 2023 खाली डाउनलोड करा:

Download MAHA TAIT Full Exam Time Table 

35 thousand teachers will be recruited in the two months of April to May. Against this backdrop, the ‘TAIT’ exam will be conducted online in February at centers across the state. For this, the examination council estimates that three to three and a half lakh youth will take the exam.

  MahaTAIT Exam Syllabus & Exam Pattern PDF Download : महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षा MH SET मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा

Maharashtra TAIT Syllabus 2023

Maha TAIT Syllabus 2023
CategoryExam Syllabus
DepartmentMaharashtra Education Department
Exam NameMaharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test (MahaTAIT 2023)
PostPrimary TeacherSecondary Teacher

Maharashtra Teacher Exam 2023 Time Table

MahaTAIT Syllabus And Exam Pattern 2023
MahaTAIT Syllabus And Exam Pattern 2023

Maha TAIT Exam 2023 Selection Process

दोनशे गुणांचा वस्तुनिष्ठ प्रश्नांवर आधारित एकच पेपर या परीक्षेसाठी असेल. दोनशे प्रश्नांसाठी दोन तासांचा वेळ दिला जाणार आहे. ऑनलाइन पद्धतीने ही परीक्षा होत असल्याने त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी परीक्षेचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. उमेदवारांची संख्या पाहून परीक्षेचे वेळापत्रक निश्चित होईल. साधारणत: दहा दिवस ही परीक्षा चालेल. सध्या राज्यातील किती ऑनलाइन सेंटर सुरु आहेत, परीक्षेसाठी फेब्रुवारीअखेरीस किती केंद्रे उपलब्ध होतील, त्याठिकाणी किती उमेदवारांची बैठक व्यवस्था आहे, याची माहिती संकलित केली जात आहे. दरम्यान, नववर्षात शासकीय रिक्त पदांची भरती करून राज्य सरकार बेरोजगार तरूणांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

Maha TAIT Exam 2023 Interview Details

खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मोठे डोनेशन घेऊन शिक्षकांची भरती केली जात होती. आता ‘टेट’मुळे त्याला लगाम लागणार आहे. एका जागेसाठी किमान दहा उमेदवारांना बोलावून मुलाखतीतून त्यांची निवड करणे बंधनकारक असणार आहे. त्याचे रेकॉर्ड शालेय शिक्षण विभागाला द्यावे लागणार आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक भरती ‘पवित्र’मधून मेरिटनुसार होईल.

  • परीक्षेचे माध्यम व अभ्यासक्रमः
  • परीक्षेचे माध्यम : परीक्षेचे माध्यम मराठी, इंग्रजी व उर्दू असेल. भाषिक क्षमता (मराठी) व भाषिक क्षमता (इंग्रजी) यावरील प्रश्न वगळता इतर सर्व प्रश्न व्दिभाषिक असतील. त्यामुळे परीक्षार्थीनी इंग्रजी – मराठी अथवा इंग्रजी – उर्दू यापैकी एक माध्यम ऑनलाईन अर्ज भरतेवेळी निवडणे आवश्यक आहे.
  • अभ्यासक्रम:
    सदर परीक्षा एकूण २०० गुणांची राहील. परीक्षेसाठी पुढीलप्रमाणे दोन घटक राहतील.

MahaTAIT Exam Pattern 2023 

  • परीक्षेत एकूण 200 प्रश्न विचारल्या जातील
  • परीक्षा एकूण 200 गुणांची असेल
  • परीक्षेचा कालावधी 120 मिनिटे (2 तास) असेल.
  • परीक्षेत Negative Marking राहणार नाही
  MahaTAIT Exam Syllabus & Exam Pattern PDF Download : महाराष्ट्र राज्य पात्रता परीक्षा MH SET मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करा

As per GR Published by Education Department we have given you Maharashtra Teacher Bharti Exam Pattern 2023

MahaTAIT Syllabus And Exam Pattern 2023
MahaTAIT Syllabus And Exam Pattern 2023
SubjectNo of QuestionMarks
Aptitude (अभियोग्यता)120120
Intelligence (बुध्दिमत्ता)8080
Total200200

अ) अभियोग्यता या घटकांतर्गत गणितीय क्षमता, वेग आणि अचूकता, भाषिक क्षमता (इंग्रजी), भाषिक क्षमता (मराठी), अवकाशीय क्षमता, कल / आवड, समायोजन / व्यक्तीमत्व इत्यादी उपघटक सर्वसाधारणपणे राहतील.
ब) बुध्दिमत्ता या घटकांतर्गत आकलन, वर्गीकरण, समसंबंध, क्रम श्रेणी, तर्क व अनुमान, कूट प्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबध्द मांडणी इत्यादी उपघटक सर्वसाधारणपणे राहतील.
सदर परीक्षा ही विषय ज्ञानावर होणार नाही. त्यामुळे या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमासाठी विशिष्टस्तर मर्यादा असणार नाही.
क) परीक्षा कालावधी : परीक्षेसाठी दोन तासांचा ( १२० मिनिट) कालावधी राहील.

निवड प्रक्रिया: Maha TAIT Exam 2022 Selection Process

परीक्षेत मिळालेले गुण सर्व प्रकारच्या शाळांमधील (प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/ अध्यापक विद्यालय / रात्र शाळा) पद भरतीसाठी ग्राहय धरण्यात येतील. शिक्षण सेवक भरती प्रक्रिया शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. सी.ई.टी. २०१५/प्र.क्र. १४९ / टीएनटी-१, दि. ०७/०२/२०१९, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- २०२२/ प्र.क्र.१०६/ टीएनटी-१, दि.१०/११/२०२२ तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार राहील.

MahaTAIT Exam Pattern 2023

Sr. NoSubjectQues. NoMarksMediumTotal Time
1English Language (इंग्लिश भाषा)1515English120 Min (2 Hours)
2Marathi Language (मराठी भाषा)1515मराठी
3General Knowledge (सामान्य ज्ञान)3030मराठी / English
4बालमानासशास्त्र व अध्यापन शास्त्र (Child Psychology and Pedagogy)3030मराठी / English
5Quantitative Aptitude (अंकगणित)3030मराठी / English
6Reasoning Ability (बुद्धिमत्ता चाचणी)8080मराठी / English
एकूण200200

Maha TAIT Syllabus 2023

SubjectMaha TAIT Syllabus 2023
Aptitude (अभियोग्यता)अभियोग्यता या घटकांतर्गत गणितीय क्षमता, वेग आणि अचूकता, भाषिक क्षमता (इंग्रजी), भाषिक क्षमता (मराठी), अवकाशीय क्षमता, कल/आवड, समायोजन/व्यक्तिमत्व इत्यादी उपघटक सर्वसाधारणपणे राहतील.
Intelligence (बुध्दिमत्ता)बुध्दिमत्ता या घटकांतर्गत आकलन, वर्गीकरण, समसंबंध, क्रम-श्रेणी, तर्क व अनुमान, कूट प्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबध्द मांडणी इत्यादी उपघटक सर्वसाधारणपणे राहतील.

Subject Wise Maharashtra TAIT exam 2023 Syllabus

Sr. NoSubjectTopics
1English Language (इंग्लिश भाषा)1) Grammar (Synonyms, Antonyms, Spelling, Punctuation, Tense, Voice, Narration, Article, Question Tag)
2) Vocabulary (Use of Idioms and Phrases and their meaning, Expressions)
3) Fill in the blanks in the sentence
4) Simple Sentence structure (Error, Types of Sentence)
2Marathi Language (मराठी भाषा)1) मराठी व्‍याकरण (वाक्‍यरचना, शब्‍दार्थ, प्रयोग, समास, समानार्थी शब्‍द , विरुद्धार्थी शब्‍द)
2) म्‍हणी व वाकप्रचार वाक्‍यात उपयोग, शब्दसंग्रह
3) प्रसिद्ध पुस्‍तके आणि लेखक
3General Knowledge (सामान्य ज्ञान)इयत्ता 08 ते 12 ची सर्व विषयाची क्रमिक पुस्तके
4बालमानासशास्त्र व अध्यापन शास्त्र (Child Psychology and Pedagogy)मुलांच्या विकासाची तत्त्वे, बहु-आयामी बुद्धिमत्ता, पायगेट, कोहलबर्ग आणि वायगोत्स्की यांच्या उपपत्या,अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया,विशेष गरजा असणारी बालके, त्यांची गुणवैशिष्ट्ये, शालेय आंतरक्रिया, उत्तम शिक्षकाची गुणवैशिष्ट्ये, विविध विषयांच्या अध्यापन पध्दती, मूल्यमापन पध्दती
5Quantitative Apitude (अंकगणित)संख्यामाला, पदावली सोडवणे, गुणोत्तर व प्रमाण, भागीदारी, काळ-काम-वेग संबंधित उदाहरणे, सरासरी, नफा – तोटा, सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज, चलन, मापनाची परिणामी
6Reasoning Ability (बुद्धिमत्ता चाचणी)आकलन, वर्गीकरण, समसंबंध, क्रम-श्रेणी, तर्क व अनुमान, कूट प्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबध्द मांडणी

🧿Download Full Official Maha TAIT Exam Syllabus 2023

Leave A Reply

Your email address will not be published.