https://Mahatait.in

Mahatait

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 – ( MAHATET 2021 ) राज्यातील माजी सैनिक ,शहीद सैनिक पत्नी व कुटुंबियांना शिक्षक पात्रता गुणांच्या टक्केवारीत सूट देणेबाबतचे प्रसिद्धिपत्रक

0

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 – ( MAHATET 2021 ) राज्यातील माजी सैनिक ,शहीद सैनिक पत्नी व कुटुंबियांना शिक्षक पात्रता गुणांच्या टक्केवारीत सूट देणेबाबतचे प्रसिद्धिपत्रक

  महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) २०१९ दि. १९/०१/२०२० च्या परीक्षेमध्ये झालेल्या गैरप्रकारामुळे दाखल गुन्ह्यांच्या अनुशंगाने समाविष्ट उमेदवारांची संपादणूक रद्द करणे व शास्ती करणेबाबत
Leave A Reply

Your email address will not be published.