https://Mahatait.in

Mahatait

Maharashtra Police Bharti Revised Physical Exam Marks, Download PDF

0

Maharashtra Police Bharti Revised Physical Exam Marks – As per amendment in sub-clauses (1)(2) and (3) of Rule 4 of the Maharashtra Police Constable (Entry) Rules, 2022, the physical test in the recruitment process for the post of police constable consists of 50 marks for male candidates, 1600m run, 100m run, shot put and female candidates. 800m run, 100m run and shot put physical test of 50 marks will be conducted. The revised table of marks to be awarded for the said test is as follows. Check Maharashtra Police Bharti Revised Physical Exam Marks at below

💎Police Bharti 2022 Syllabus Download PDF -14 हजार पोलीस भरती साठी जाहिरात

महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम २०११ मधील नियम ४ चे उपखंड (१)(२) आणि(३) मध्ये शासनाने संदर्भाधान दिनांक २३.०६.२०२२ च्या आदेशान्वये सुधारणा केली आहे. सदरहू आदेश या कार्यालयाच्या दिनांक २१.०७.२०२२ च्या ज्ञापासोबत वर्तुळीत करण्यात आले आहेत. २. सन २०२२ च्या महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियमातील नियम ४ चे उपखंड (१)(२)आणि (३) मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार पोलीस शिपाई पदाच्या भरती प्रक्रियेतील शारीरिक चाचणीमध्ये पुरुष उमेदवारांची ५० गुणांची १६०० मीटर धावणे, १०० मीटर धावणे, गोळाफेक व महिला उमेदवारांची ५० गुणांची ८०० मीटर धावणे, १०० मीटर धावणे व गोळाफेक ही शारीरिक चाचणी घेण्यात येणार आहे. सदरहू चाचणीसाठी द्यावयाच्या गुणांचा सुधारीत तक्ता खालीलप्रमाणे आहे:

महाराष्ट्रातील विविध विभागातील स्पर्धा परीक्षांचे संपूर्ण अभ्यासक्रम येथे बघा

Maharashtra Police Constable Bharti Revised Physical Exam Marks

Maharashtra Police Ground Test Physical Details:-

Maha Police Constable Bharati Physical
1600 Meter Race for Male Candidates TimingMarks/Points800 Meter Race for Female Candidates TimingMarks/Points
5 min 10 sec or less20 Points2 min.50 sec or less.20 Marks
More than 5 min.10 sec but less than 5 min. 30 seconds or less.18 Points More than 2 min.50 sec but 3 min. 00 seconds or less18 Marks
5 min, more than 30 sec but not more than 5 min. 50 seconds or less.16 Points More than 3 min.00 sec but 3 min. 10 seconds or less.16 Marks
 More than 5 min 50 sec but less than 6 min 10 sec,14 PointsMore than 3 min.10 sec but 3 min. 20 seconds or less.14 Marks
More than 6 min 10 sec but less than 6 min 30 sec or less.12 PointsMore than 3 min.20 sec but 3 min. 30 seconds or less. .12 Marks
More than 6 min.30 sec but not more than 6 min. 50 seconds or less,10 PointsMore than 3 min.30 sec but not more than 3 min. 40 seconds or less.10 Marks
More than 6 min.50 sec but less than 7 min. 10 seconds or less,8 PointsMore than 3 min.40 sec but 3 min. 50 seconds or less.8 Marks
More than 7 min.10 sec but 7 min. 30 seconds or less, .5 PointsMore than 3 min.50 sec but 4 min. 00 seconds or less.5 Marks
More than 7 min.30 sec00 Points More than 4 min.00 sec00 Marks
Maharashtra Police Bharti 2022

SRPF Police Physical Marks

Maharashtra Police Bharti 2022

��‍♂️ Download Police Bharti Physical Exam Revised Marks 2022 PDF

  तरुणांनो लागा तयारीला! पोलिस भरतीची मैदानी व लेखी परीक्षा परीक्षेच्या तारखा जाहीर! Police Bharti Physical Exam Date

Police Bharti 2022, Police Bharti 2023

Leave A Reply

Your email address will not be published.