https://Mahatait.in

Mahatait

Maharashtra Police Driver Syllabus And Selection Process

0

Maharashtra Police Driver Syllabus And Selection Process – Maharashtra Police Chalak notification has been issued for various District. Candidates its Time for You to Apply for this Position if You Know driving. Below is a criteria for Police Chalak Bharti. Students can download Whole Maharashtra Police Driver Syllabus And Selection Process from below Link. This Year Many Changes have been seen in Police Bharti Exam. Last Year Written Exam had been conducted first and then Physical Exam. But this year for Police Driver 2021 Exam Physical Test will be conducted first and those candidates who are going to qualify Physical Test will be call for Written Exam in a ratio of 1:10. Know Police Driver Exam Pattern and Syllabus, Check Maha Police Chalak Recruitment Exam Details, Maharashtra Police Driver Exam Criteria, and other information in this post :


How To Prepare For Maharashtra Police Bharti Exam-संपूर्ण माहिती

Police Bharti Previous Year Papers – ALL SET

विविध जिल्ह्यांसाठी महाराष्ट्र पोलीस चालाक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तुम्हाला ड्रायव्हिंग माहित असल्यास उमेदवारांनी या पदासाठी अर्ज हमखास करावा . पोलीस चालक भरतीचा निकष खाली दिला आहे. विद्यार्थी खालील लिंकवरून संपूर्ण महाराष्ट्र पोलीस चालक अभ्यासक्रम आणि निवड प्रक्रिया डाउनलोड करू शकतात. या वर्षी पोलीस भरती परीक्षेत अनेक बदल दिसून आले आहेत. मागील वर्षी प्रथम लेखी परीक्षा व नंतर शारीरिक परीक्षा घेण्यात आली होती. परंतु या वर्षी पोलिस ड्रायव्हर २०२१ परीक्षेसाठी शारीरिक चाचणी प्रथम घेतली जाईल आणि जे उमेदवार शारीरिक चाचणीसाठी पात्र होणार आहेत त्यांना १:१० या प्रमाणात लेखी परीक्षेसाठी बोलावले जाईल. पोलीस ड्रायव्हर परीक्षा पॅटर्न आणि अभ्यासक्रम जाणून घ्या, महा पोलीस चालक भरती परीक्षेचे तपशील, महाराष्ट्र पोलीस ड्रायव्हर परीक्षेचे निकष आणि या पोस्टमधील इतर माहिती तपासा:

महाराष्ट्रातील विविध विभागातील स्पर्धा परीक्षांचे संपूर्ण अभ्यासक्रम येथे बघा

  Police Bharti Previous Year Papers – ALL SET

पोलीस भरती २०२२ अर्ज कसा कराल ?

Maharashtra Police Bharti Important Book List – महत्वाची पुस्तकांची यादी

Maha Driver Police Constable Exam Details

Driver Police Constable (चालक पोलीस शिपाई)2027

पोलीस शिपाई चालक या पदांसाठी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवाराची प्रथम ५० गुणांची शारीरीक चाचणी घेण्यात येईल. सदर शारीरीक चाचणीत किमान ५० टक्के गुण प्राप्त करणारे वार संबंधामधील जाहिरातीत नमुद केलेल्या रिक्त जागांच्या १.१० या प्रमाणात उमेदवार लेखी परीक्षेसाठी पात्र ठरतील.

Maharashtra Police Driver Physical Test Details in Marathi

पोलिस शिपाई चालक पदाकरिता कौशल्य चाचणी | Police Constable Driver Bharti 2022 Skill Test Details

१. शारीरिक चाचणी झाल्यानंतर शारिरीक चाचणीत किमान ५० टक्के गुण मिळवून लेखी चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना, वाहन चालविण्याची कौशल्य चाचणी द्यावी लागेल.

२ .सदर दोन्ही चाचण्यांमध्ये एकत्रित किमान ४० टक्के गुण मिळवून उमेदवारास उत्तीर्ण व्हावे लागेल.

कौशल्य चाचणी ही केवळ एक अर्हता चाचणी असून कौशल्य चाचणीत मिळालेले गुण, गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी विचारात घ्यावयाच्या एकुण गुणात समाविष्ट केले जाणार नाहीत.

कौशल्यगुण
हलके मोटार चालविण्याची चाचणी25
जीप प्रकारातील वाहन चालविण्याची चाचणी25
एकूण गुण50

पुरुष

शारीरिक चाचणी (पुरुष)
1600 मीटर धावणे30 गुण
गोळाफेक20 गुण
एकूण गुण50 गुण
Maharashtra Police Driver Syllabus And Selection Process

महिला

शारीरिक चाचणी (महिला)
800 मीटर धावणे30 गुण
गोळाफेक20 गुण
एकूण गुण५0 गुण
Maharashtra Police Driver Syllabus And Selection Process
Maharashtra Police Driver Syllabus And Selection Process
Maharashtra Police Driver Syllabus And Selection Process

लेखी चाचणीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची वाहन चाचणी |Maharashtra Police Driver Syllabus And Selection Process

Motor Vehicle Act information For Maharashtra Police Bharti 2022

Maharashtra Police Bharti Revised Physical Exam Marks

लेखी परीक्षेमध्ये ‘या’ विषयांचा समावेश : चालक पोलिस शिपाई पदाकरिता मराठी व्याकरण, मोटर वाहन चालवणे, वाहतुकीबाबतचे नियम या विषयांचा समावेश असेल.

 • हलके मोटार वाहन चालविण्याची चाचणी २५ गुणांची
 • व जीप प्रकारातील वाहन चालविण्याची चाचणी २५ गुणांची अशी एकूण ५० गुणांची कौशल्य चाचणी द्यावी लागेल.
 • दोन्ही चाचण्यांमध्ये एकत्रित किमान ४० टक्के गुण मिळवून उमेदवारास उत्तीर्ण व्हावे लागेल.
 • कौशल्य चाचणी हो केवळ एक अहंता चाचणी असून कौशल्य चाचणीत मिळालेले गुण, गुणवत्ता यादी तयार करण्यासाठी विचारात घ्यावयाच्या एकूण गुणात समाविष्ट केले जाणार नाहीत.
 • कौशल्य चाचणीत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची १०० गुणांची लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.
  Maharashtra Police Bharti Cut Off List 2022

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील भरती प्रक्रिया वगळता इतर सर्व पोलीस घटकांमध्ये लेखी परीक्षा एकाच दिवशी आयोजीत करण्यात येईल. त्यासाठी अर्जदाराने ऑनलाईन आवेदन अर्ज भरतेवेळी सदरची बाब विचारात घेऊनच आवेदन अर्ज भरावा. शारीरीक चाचणी व लेखी परीक्षामध्ये प्राप्त केलेल्या एकुण गुणांच्या आधारे उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार

तात्पुरती निवडसुची तयार करण्यात येईल. तात्पुरत्या निवडीमध्ये समावेश झालेल्या उमेदवारांची मुळ कागदपत्रे पाळी करण्यात येतील. कागदपत्र पडताळणीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निवडसूचीमध्ये समावेश केला जाईल. निवडसुचीतील उमेदवारांची निवड तात्पुरती (Provisional Selection) अमेल. शारीरीक चाचणी व लेखी चाचणी यामध्ये मिळालेल्या गुणांचे एकत्रिकरण केल्यानंतर, गृहविभाग शासन निर्णय दिनांक १०.१२.२०२० नुसार अंतिम गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल.

महाराष्ट्र पोलीस सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्यात आली आहे. याआधी राष्ट्रीय छत्रसेना (एनसीसी) चे ”क” (सी) प्रमाणपत्र असणाऱ्यास परीक्षेच्या एकूण गुणांच्या 5 टक्के, एनसीसीचे ”ब”(बी) प्रमाणपत्र असणाऱ्यास परीक्षेच्या एकूण गुणांच्या 3 टक्के तर एनसीसीचे ”अ”(ए) प्रमाणपत्र असणाऱ्यास परीक्षेच्या एकूण गुणाच्या 2 टक्के अधिकचे बोनस गुण अंतिम निवडीवेळी ग्राह्य धरले जातील असा निर्णय आधी घेण्यात आला होता पण आता त्यात सुधारणा करण्यात आली असून महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने एक नवीन Maharashtra Police Bharti Update 2022 जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रातील पोलीस भरतीच्या नवीन सेवाप्रवेश नियमातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहे.

 • या नियमांस, महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) (दुसरी सुधारणा) नियम, 2022, असे म्हणण्यात येईल.
 • महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम, 2011 याच्या नियम 8 मधील, पोट-नियम (तीन अ) ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल:
 • राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी) “क” प्रमाणपत्र धारण करणारे उमेदवार, पाच अधिकच्या (बोनस) गुणांसाठी पात्र असतील.

Maharashtra Police Driver Constable Bharti Exam Pattern 2022

Maharashtra Police Chalak Bharti Written Exam : The second phase of the Maharashtra Police Recruitment Exam is the Written Exam. It consists of Mathematics, Intelligence Test, Marathi Grammar, General Knowledge and Current Affairs. The exam is of 100 marks. The total time for the exam is 90 minutes. There is no negative marking in the exam.

  मोठी बातमी! पोलीस भरतीचा अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ जाहीर – 17,130 पदांची पोलीस भरती | Maharashtra Police Bharti 2022

Duration : 90 Minutes

S.No.SubjectNo.of QuestionMarks
1Arithmetic (गणित)2020
2General Knowledge and Current Affairs (सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडी)2020
3Intelligence Test (बौद्धिक चाचणी)2020
4Marathi Grammar (मराठी व्याकरण)2020
5Motor Driving / Traffic Rules (मोटार वाहन चालविणे / वाहतुकीचे नियम2020
Total100100
 • The written examination will be objective in nature.
 • There will be no negative marking in the exam.
 • Candidates will have a duration of 90 minutes
 • The exam will be conducted in Marathi language only.
 • Candidates need to secure minimum 40% marks to pass.

Maharashtra Police Bharti Cut Off List 2022 – महाराष्ट्र पोलीस कांस्टेबल कट ऑफ जाणून घ्या.

Maha Police Vahan Chalak Syllabus

अ क्रविषयमहत्वाचे घटक
1गणितसंख्याज्ञान व संख्यांचे प्रकार, मसावि आणि लसावि, दशांश अपूर्णांक, वर्गमूळ घनमूळ, गुणोत्तर प्रमाण, पदावली, काळ-काम-वेग, सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज, नफा-तोटा, वयवारी, बेरीज, वजाबाकी, व्यवहारी अपूर्णांक, घातांक, काळ-काम-वेग, सरासरी, शेकडेवारी, भूमितीतील संकल्पना, परिमाणे
2बौद्धिक चाचणीक्रमबध्द मालिका, संख्या संचातील अंक शोधणे, समान संबंध किंवा परस्पर संबंध, आकृत्यांमधील अंक शोधणे, वेन आकृती, कालमापन (दिनदर्शिका), रांगेवर आधारित प्रश्न, सांकेतिक लिपी किंवा भाषा, विसंगत पद ओळखणे, विधाने व अनुमाने, आकृतीची आरशातील प्रतिमा, आकृतीचे पाण्यातील प्रतिबिंब, दिशा व अंतर, घड्याळ, नाते संबंधांची ओळख, निरीक्षण आणि आकलन
3मराठी व्याकरण– मराठी व्‍याकरण (वाक्‍यरचना, शब्‍दार्थ, प्रयोग, समास, समानार्थी शब्‍द , विरुद्धार्थी शब्‍द)
– म्‍हणी व वाकप्रचार वाक्‍यात उपयोग, शब्दसंग्रह, समूहदर्शक शब्द, प्राणी व त्यांची घरे, ध्वनीदर्शक शब्द, प्राणी व त्यांची पिल्ले
– प्रसिद्ध पुस्‍तके आणि लेखक
4सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडीइतिहास, भूगोल, भारताची राज्यघटना, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, माहिती व तंत्रज्ञान (संगणकाशी संबंधित प्रश्न) आणि इतर जनरल टॉपिक

Maharashtra Police Driver Syllabus And Selection Process

Leave A Reply

Your email address will not be published.