https://Mahatait.in

Mahatait

शासन निर्णय झाला : Talathi Bharti 2022 – तलाठ्यांची चार हजार पदे भरणार

0

Talathi Bharti 2022 : The latest update for Talathi Recruitment 2022. As per the latest news, The recruitment process for 4000 vacancies will begin soon in all over Maharashtra. The recruitment process will begin soon. there are a total of 8574 posts are permanent and remaining posts are temporary out of 12636 sanctioned district talathi cadre posts. Talathi Recruitment 2022 will be soon. keep visiting our website for more details about Talathi Recruitment. Further details are as follows:-

महसूल विभाग अंतर्गत (Talathi) ‘तलाठी’च्या 4000 पदांची भरती होणार असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले. राज्यात तलाठी पदाच्या जागा रिक्त असल्यामुळे शासकीय कामाला ब्रेक लागलेला आहे. एकाच तलाठ्याकडे अनेक गावं सोपवण्यात आलेले आहेत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुंबईमध्ये बैठक घेतली. या बैठकीसाठी राज्यातील तलाठ्यांना निमंत्रित केलं होतं.

राज्यात तलाठी (Talathi) संवर्गाची 12,500 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी 1028 नियमित पदे रिक्त आहेत तर 3165 वाढीव पदे रिक्त आहेत सोबतच 528 मंडळ अधिकाऱ्यांची पदे सुद्धा या रिक्त आहेत. अशी माहिती या बैठकीच्या माध्यमातून समोर आलेली आहे. यातून तलाठ्यावर आणि मंडळ अधिकाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त बोजा वाढलेला आहे. या सर्व रिक्त पदावर डिसेंबर अखेरपर्यंत भरती केली जाईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात विभागनिहाय तसेच जिल्हानिहाय तलाठी संवर्गाच्या मंजूर असलेल्या एकूण 12636 पदांपैकी 8574 पदे स्थायी असून, त्यापैकी उर्वरित 4062 पदे अस्थायी आहेत. राज्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयांच्या माहितीवरून, सदर पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त नसल्याचे सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांनी प्रमाणित केलेले आहे. सबब, प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र. 5 मध्ये नमूद केलेल्या तलाठी संवर्गाच्या एकूण 4062 अस्थायी पदांना 14 ऑक्टोबर रोजी प्रकाशीत झालेल्या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

Talathi Bharti 2022 Update

महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, महसूल विभागाचे सहसचिव श्रीराम यादव, सहसचिव संजय बनकर यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

तलाठी भरती २०२२ नवीन सिल्याबस 


मागील अपडेट : श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, गावात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा तलाठी यांच्याशी संबंध येत असतो. सातबारा, दाखले यासाठी नियमितपणे तलाठी यांच्या संपर्कात राहावे लागते. सध्या तलाठ्याकडे 3 ते 4 गावांचा पदभार असल्याने गावोगावी जावे लागते. गावोगावच्या कार्यालयीन कामकाजाचे नियोजन करताना वार ठरवून घेण्याबरोबरच वेळही ठरवून घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी वर्ग सकाळच्या वेळातच महसूल किंवा तहसील कार्यालयात येत असल्याने तलाठी वर्गाने सकाळच्या वेळेत लवकर कामांचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. तलाठी भरतीमुळे सध्या कार्यरत असलेल्या तलाठी वर्गाचा भार कमी होण्यास मदत होणार असून यामुळे भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येईल.

तलाठी/ पटवारी आणि मंडळ अधिकारी यांना प्रवास भत्त्यात वाढ देणे, कार्यालयीन भाडे देणे तसेच लॅपटॉप आणि प्रिंटर देण्याबाबत विभागाने कार्यवाही करावी. याशिवाय महसूल विभागाअंतर्गत नायब तहसीलदार परीक्षा आणि पदोन्नतीबाबतचे निकष तपासून याबाबत बैठकीचे नियोजन करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. विखे-पाटील यावेळी म्हणाले.


संपूर्ण राज्यात विभागनिहाय, जिल्हानिहाय तलाठी संवर्गाच्या मंजूर असलेल्या एकूण १२६३६ पदांपैकी ८५७४ पदे स्थायी असून, उर्वरित ४०६२ पदे अस्थायी आहेत. सदर पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्त नसल्याचे सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांनी प्रमाणित केलेले आहे. सबब, सोबतच्या प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या तलाठी संवर्गाच्या एकूण ४०६२ अस्थायी पदाना दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

 • सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
 • विभागीय आयुक्त, विभाग नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे, नाशिक, कोकण यांनी संदर्भ क्र. ४ वरील शासन निर्णयातील तरतुदींप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता मिळविण्याकरीता आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
 • शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२ अन्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.
 • सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१११६५०३५५११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
  Maharashtra Talathi Bharti 2022 Syllabus Download PDF

Talathi Recruitment 2022 – Vacancy Details 

Pune Division Talathi Vacancy 2022 

 • पुणे विभाग 
  • मंजूर पदे – 2543
  • स्थायी पदे – 1620
  • अस्थायी पदे  – 923

Nashik Division Talathi Vacancy 2022

 • नाशिक विभाग – 
  • मंजूर पदे – 2118
  • स्थायी पदे – 1364
  • अस्थायी पदे  – 754

Konkan Division Talathi Vacancy 2022

 • कोकण विभाग –
  • मंजूर पदे – 1445
  • स्थायी पदे – 1014
  • अस्थायी पदे  – 431

Amravati Division Talathi Vacancy 2022

 • अमरावती विभाग –
  • मंजूर पदे – 2326
  • स्थायी पदे – 1806
  • अस्थायी पदे  – 520

Aurangabad Division Talathi Vacancy 2022

 • औरंगाबाद विभाग –
  • मंजूर पदे – 2533
  • स्थायी पदे – 1523
  • अस्थायी पदे  – 1010

Nagpur Division Talathi Vacancy 2022

 • नागपूर विभाग –
  • मंजूर पदे – 1671
  • स्थायी पदे – 1247
  • अस्थायी पदे  – 424
GR डाउनलोड करा – https://bit.ly/3rSb19Y

Previous Update –

महत्वाचे-1000 पदांहून अधिक पदांसाठी तलाठी भरती परीक्षा !! – Talathi Bharti 2022

Talathi Bharti 2022 – June 2022 Update: In Maharashtra, Talathi Post Examination is conducted by District Collectors from all the districts of the state except Mumbai and the Suburbs. This year, the examination will be held for more than 1000 posts. Further details are as follows:-

Talathi Post Examination 2022

महाराष्ट्रामध्ये मुंबई व उपनगर वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तलाठी पदाची परीक्षा (Talathi Post Examination) घेण्यात येते. यावर्षीसाठी साधारणपणे 1000 पदांपेक्षा अधिक पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे.

मित्रांनो, जसजशी भरती जवळ येईल, तसतसे प्रश्न सोडवण्याचा सराव करा. तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वर परीक्षेची मॉक टेस्ट, मागील वर्षांचे पेपर्स, टेस्ट सिरीज इत्यादी सोडवू शकता. ते तुम्हाला तुमचा वेग वाढवण्यात आणि परीक्षेच्या दिवशी दबाव कमी करण्यात मदत करतील. तुमची तयारी तपासण्यात आणि परीक्षेच्या दिवसाची तयारी करण्यात तुम्हाला मदत करण्यासाठी हे विश्वसनीय संसाधनांपैकी एक आहेत.

District Wise Talathi Bharti 2022 Vacancies

DistrictVacancies
Mumbai SubUrban Talathi Bharti 202215 Posts
Akola Talathi Bharti 202249 Posts
Raigad Talathi Bharti 202251 Posts
Nagpur Talathi Bharti 202250 Posts
Yavatmal Talathi Bharti 202262 Posts
Gadchiroli Talathi Bharti 202228 Posts
Hingoli Talathi Bharti 202225 Posts
Dhule Talathi Bharti 202250 Posts
Jalgaon Talathi Bharti 202299 Posts
Ahmednagar Talathi Bharti 202284 Posts
Osmanabad Talathi Bharti 202245 Posts
Aurangabad Talathi Bharti 202256 Posts
Nandurbar Talathi Bharti 202244 Posts
Latur Talathi Bharti 202229 Posts
Bhandara Talathi Bharti 202222 Posts
Nashik Talathi Bharti 202283 Posts
Sindhudurg Talathi Bharti 202242 Posts
Gondia Talathi Bharti 202229 Posts
Chandrapur Talathi Bharti 202243 Posts
Sangli Talathi Bharti 202245 Posts
Thane Talathi Bharti 202223 Posts
Solapur Talathi Bharti 202284 Posts
Buldhana Talathi Bharti 202249 Posts
Washim Talathi Bharti 202222 Posts
Wardha Talathi Bharti 202244 Posts
Ratnagiri Talathi Bharti 202294 Posts
Pune Talathi Bharti 202289 Posts
Amravati Talathi Bharti 202279 Posts
Beed Talathi Bharti 202266 Posts
Jalna Talathi Bharti 202228 Posts
Nanded Talathi Bharti 202262 Posts
Kolhapur Talathi Bharti 202267 Posts
Satara Talathi Bharti 2022114 Posts
Parbhani Talathi Bharti 202227 Posts
Talathi Bharti 2022

Talathi Bharti 2022 Qualification

Education Qualification For Talathi Bharti 2022 is Minimum Degree Or Graduate.  तलाठी पदासाठी शैक्षणिक पात्रता ही किमान पदवी आहे. जास्तीत जास्त पात्रतेला कोणतीही मर्यादा नसली तरी किमान पात्रता पदवी आहे.

  How To Prepare For Talathi Bharti Exam – तलाठी पदांच्या परीक्षेची तयारी कशी करावी ?

Talathi Bharti Exam Date

Exam Date of Maharashtra Talathi Bharti 2022 will be updated Soon on MahaBharti.in. We will keep adding latest updates & Details about Maharashtra Mahsul Vibhga Talathi Bharti 2022.

Talathi Bharti 2022 Exam Date: महाराष्ट्र तलाठी भरती 2022 ची GR अधिसूचना जाहीर झाल्यावर Talathi Bharti 2022 Exam Date जाहीर होईल. आपण ज्या जिल्ह्यासाठी अर्ज करणार आहे त्या जिल्ह्याची परीक्षा कधी कोणार आहे जिल्ह्यानुसार Talathi Bharti 2022 Exam Date आपणस कळेल. जिल्ह्यानुसार Talathi Bharti 2022 Exam Date आम्ही तलाठी भरती २०२२ बद्दल पूर्ण माहिती महाभरती वर प्रकाशित करूच, तेव्हा नियमित भेट देत चला.

Talathi Salary in Maharashtra

Salary details for the Talathi Bharti Maharashtra are given here. Read all details carefully & Apply for this recruitment process.

महाराष्ट्रातील तलाठी पगार किती आहे?, हा महाराष्ट्रातील उमेदवारांसाठी सामान्य प्रश्न आहे. मित्रांनो, या लेखात, तुम्हाला तलाठी भारती 2022 च्या पगाराबद्दल तपशील आणि अद्यतने मिळतील. तलाठी भरती २०२२ बाबत संबंधित बातम्यांचा तपशील येथे दिला आहे. तसेच तलाठ्यासाठी पगाराचा निकष रु. ५२०० ते रु. 20200 + ग्रेड पे रु. 2,400. यात काही बदल असल्यास आम्ही नवीन भरती प्रमाणे अपडेट प्रकाशित करू.

Talathi Bharti Required documents 2022

List of Documents required for Talathi Bharti 2022 is given below. Keep ready the following documents for coming Talathi Bharti 2022/

 • १. 10वी / SSC गुणांची यादी
 • २. स्कॅन केलेला फोटो
 • ३. सर्व शैक्षणिक कागदपत्रे (गुणपत्रिका, हस्तांतरण प्रमाणपत्र, तात्पुरते प्रमाणपत्र इ.)
 • ४. मेल आयडी आणि फोन नंबर
 • ५. जातीचे प्रमाणपत्र (जर तुम्ही आरक्षित श्रेणीत असाल)
 • ६. नॉन क्रिमीलेयर सर्टिफिकेट (गरज असल्यास)
 • ७. अपंगत्व प्रमाणपत्र (तुम्हाला कोणतेही अपंगत्व असल्यास)
 • ८. जन्मतारीख प्रमाणपत्र
 • ९ . स्कॅन केलेली स्वाक्षरी

तलाठी गट क संवर्गाची पदे भरण्यास मान्यता!! जाणून घ्या |

Talathi Bharti 2022:- The government has approved filling a total of 1012 vacancies in the state, including all the revenue departments of the Talathi Group C category. The procedure for recruitment of Talathi for the year 2022 will be informed separately later. Further details are as follows:-

Talathi Bharti Overview
Organizer NameMaharashtra Revenue and Forest Department
Recruitment NameMahsul Vibhag Bharti 2022
Post NameTalathi
Total Number of Vacancies1000+ Vacancies
Job TypeGovernment Job
Job LocationAll Over Maharashtra
Age Limit18-38 Years
Pay Scale / SalaryRs, 5,200/- to Rs. 20,200/-
Application ModeOnline

Talathi Recruitment 2022

Talathi Bharti 2022

Talathi Recruitment 2022

Talathi Recruitment 2022 : Maharashtra Mahsul Vibhag Talathi Bharti 2022 is going to release the latest Maharashtra Talati Bharti Notification 2022 soon.  When the Official Advertisement of Maharashtra Talathi Vibhag will be published we will inform you about this Bharti on this page. After that, we will also update the link to the PDF Advertisement. But remember that yet Official Advertisement is not published by Department Also be aware of any fake advertisements. After the due date, Maharashtra Talathi Vibhag recruitment will not collect an application form. Submit the online form as soon as possible. In this article, you will get information regarding Maharashtra Talathi Bharti 2022, Talathi Bharti 2022 such as eligibility criteria, Educational Qualification, Age Limit, Selection Process, Application Form, Pay Scale / Salary, Syllabus, Important Dates.

  तलाठी भरती ४६४४ पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज लिंक ऍक्टिव्ह झाली! – Talathi Bharti 2023

Maharashtra Talathi Mega Bharti 2022 | Talathi Recruitment 2022 | Exam Date

प्रिय उमेदवारांनो, तुम्ही तलाठी भरती 2022 (Talathi Bharti 2022) ची वाट पाहत आहात का? जर होय तर तुमच्यासाठी चांगली बातमी आहे. विविध पदांसाठी नवीनतम भरती लवकरच सुरू करणार आहे. या भरतीमध्ये एकूण विविध रिक्त पदांची पूर्तता केली जाणार आहे. 2022 मध्ये लवकरच ही भरती अपेक्षित आहे. या संदर्भातील अधिक माहिती आम्ही लवकरच प्रकाशित करू. 

महाराष्ट्र तलाठी भरती 2022 | महाराष्ट्र राज्य तलाठी मेगा भरती 2022

 • पदाचे नाव – तलाठी, लिपिक
 • पद संख्या – —
 • शैक्षणिक पात्रता – पदांच्या आवश्यकतेनुसार.
 • वयोमर्यादा – 18 ते 38 वर्षे
 • नोकरी ठिकाण – संपूर्ण महाराष्ट्र

Mahsul Vibhag Bharti 2022 | MAHA Talathi Upcoming Bharti 2022

The good news for those candidates is waiting for Maharashtra Talathi Bharti 2022. The Revenue and Forest Department of Maharashtra state going to recruit suitable applicants for where is a post like Talati typist and clerk jobs. Maharashtra state government will be recruiting Talathi Bharti in the districts Mumbai City, Mumbai Suburban, Thane, Palghar, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg Nashik, Dhule, Nandurbar, Jalgaon, Ahmednagar, Pune, Satara, Sangli, Solapur, Kolhapur, Aurangabad, Jalna, Parbhani, hingoli, Nanded, Latur, Amravati, Buldhana, Akola, Washim, Yavatmal, Nagpur, Wardha, Gondia, Bhandara, Chandrapur, Gadchiroli. Vacancy list according to the number of vacant posts created in all districts of Maharashtra.

Mahsul Vibhag Maharashtra Talathi Recruitment 2022

MAHA Talathi Bharti 2022 Overview
Organizer NameMaharashtra Revenue and Forest Department
Recruitment NameMahsul Vibhag Bharti 2022
Post NameTalathi, Clerk
Total Number of Vacancies— (Update Soon)
Job TypeGovernment Job
Job LocationAll Over Maharashtra
Age Limit18-38 Years
Pay Scale / SalaryRs, 5,200/- to Rs. 20,200/-
Application ModeOnline
Last Date for Apply OnlineWill Update Soon
Official Websiterfd.maharashtra.gov.in

Eligibility Criteria for Talathi Bharti 2022

 • Educational Qualification
  • As per the posts (Refer Complete Details)

Age Criteria Talathi Bharti 2022 

 • The age limit for Pashusavardhan Vibhag Bharti is 18 to 38 Years.
 • For Age, relaxation read PDF Notification.

District Wise Maharashtra Talathi Bharti Vacancy Details:- 

 • Sindhudurg Talathi Bharti
 • Bhandara Talathi Bharti
 • Chandrapur Talathi Bharti 
 • Gondia Talathi Bharti
 • Wardha Talathi Bharti
 • Ahmednagar Talathi Bharti
 • Dhule Talathi Bharti
 • Nashik Talathi Bharti
 • Aurangabad Talathi Bharti
 • Nagpur Talathi Bharti
 • Amravati Talathi Bharti
 • Buldhana Talathi Bharti
 • Yavatmal Talathi Bharti
 • Washim Talathi Bharti
 • Nandurbar Talathi Bharti
 • Sangali Talathi Bharti
 • Satara Talathi Bharti
 • Pune Talathi Bharti
 • Akola Talathi Bharti
 • Kolhapur Talathi Bharti
 • Sangali Talathi Bharti
 • Satara Talathi Bharti
 • Gadchiroli Talathi Bharti
 • Gadchiroli Talathi Bharti
 • Beed Talathi Bharti
 • Jalna Talathi Bharti
 • Osmanabad Talathi Bharti
 • Latur Talathi Bharti
 • Beed Talathi Bharti
 • Jalna Talathi Bharti
 • Nanded Talathi Bharti
 • Hingoli Talathi Bharti
 • Parbhani Talathi Bharti
 • Ratnagiri Talathi Bharti
 • Jalgaon Talathi Bharti
 • Solapur Talathi Bharti
 • Thane Talathi Bharti
 • Palghar Talathi Bharti
 • Raigad Talathi Bharti

Willing candidates are advised to follow our site mahabharti.in to get the latest updates about Maharashtra Talathi Vacancy 2022 / Talathi Jobs 2022 / Talathi Latest Recruitment 2022 / Upcoming Talathi Recruitment 2022, Talathi Bharti 2022.

Talathi Bharti Notification/Advertisement 2022

Talathi recruitment may take place in the next few days from the Government of Maharashtra. A total of 3,165 vacancies could not be filled in the last four years. New schemes coming from the government are implemented by this revenue department. At present there are a total of 3 thousand 165 vacancies in the state.

अ क्रविषयप्रश्नांची संख्यागुण
1मराठी भाषा2550
2इंग्रजी भाषा2550
3सामान्य ज्ञान2550
4बौद्धिक चाचणी2550
एकूण100200

Talathi Bharti Result Declared 

Talathi Bharti 2021 : Maharashtra RQT Examination May 2021 Result for Talathi and Clerk has been declared. Click on the link below to download the result.

Maharashtra RQT Examination May 2021 Result for Talathi and Clerk

महाराष्ट्र महसूल नियम अर्हता परीक्षा नियम, १९९८ नुसार विभागीय आयुक्त नाशिक विभाग, नाशिक अंतर्गत तलाठी आणि लिपिक महाराष्ट्र RQT परीक्षा मे 2021 चा निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे. निकाल डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करावे.

निकाल डाउनलोड – https://bit.ly/3oWp5gL


Maharashtra Talathi Recruitment 2022 – 2023

Talathi Bharti 2022 – The Talathi recruitment process for 8 District is expected to begin Soon in December 2021. The candidates preparing for Sarkari Talathi Bharti 2022 will feel really a great moment. More Details about this are given below. Mahsul Vibhag Or Revenue Department Bharti for the Talathi Posts is expected Soon. All Details will be published on this page. So Keep visiting at MahaBharti.

Leave A Reply

Your email address will not be published.